Chat với Đông Phương ×
Tản Mạn Nhân Buổi Offline KỸ NĂNG VIẾT CONTENT HIỆU QUẢ Lần 3 MADE BY ME

Tản Mạn Nhân Buổi Offline KỸ NĂNG VIẾT CONTENT HIỆU QUẢ Lần 3 MADE BY ME

04-06-2016 15:36


CHÚNG TA LUÔN GIỎI HƠN CON NGƯỜI CỦA CHÚNG TA HIỆN TẠI Chào bạn, Mỗi lần tổ chức oflline cho cộng đồng là mỗi lần tôi lại thấy nó mới. Con người mới, không gian mới, nội dung cải tiến mới... chỉ có những tình cảm chân thành dành cho nhau là không mới. Với buổi Offline lần 3 kì này, diễn ra vào ngày...
Đang tải
Gọi ngay