Facebook
Chat với Đông Phương ×
Đào tạo ở chương trình MINI-COURSE

Đào tạo ở chương trình MINI-COURSE "GIẢI MÃ CONTENT MARKETING"

15-03-2019 10:01


MINI-COURSE "GIẢI MÃ CONTENT MARKETING" là 1 hoạt động đào tạo được hỗ trợ học phí do CỘNG ĐỒNG GROUP CONTENT MARKETING MASTERS tổ chức trong năm 2019. Tôi mong muốn qua chương trình này sẽ phổ rộng được những nguyên lý gốc rễ nhất của Marketing và Content Marketing đến với các bạn trẻ và những đơn...
Tản Mạn Nhân Buổi Offline KỸ NĂNG VIẾT CONTENT HIỆU QUẢ Lần 3 MADE BY ME

Tản Mạn Nhân Buổi Offline KỸ NĂNG VIẾT CONTENT HIỆU QUẢ Lần 3 MADE BY ME

04-06-2016 15:36


CHÚNG TA LUÔN GIỎI HƠN CON NGƯỜI CỦA CHÚNG TA HIỆN TẠI Chào bạn, Mỗi lần tổ chức oflline cho cộng đồng là mỗi lần tôi lại thấy nó mới. Con người mới, không gian mới, nội dung cải tiến mới... chỉ có những tình cảm chân thành dành cho nhau là không mới. Với buổi Offline lần 3 kì này, diễn ra vào ngày...
Gọi cho chúng tôi