Yvôn Trương - Content Marketing Leader

Yvôn Trương

💚 MỞ MANG ĐẦU ÓC - TĂNG SỨC SÁNG TẠO

"Đôi khi, một chi tiết nhỏ cũng có thể thay đổi những việc lớn đang xảy ra xung quanh."

💘 Cảm ơn thầy! Cảm ơn cô giáo mưa Đông Phương Võ!

💘 Và group đã tạo sân chơi bổ ích....

P/s: Cảm ơn những đồng đội tuyệt vời, đã tạo cơ hội và động lực cho chị tiến lên.

💚MỞ MANG ĐẦU ÓC - TĂNG SỨC SÁNG TẠO "Đôi khi, một chi tiết nhỏ cũng có thể thay đổi những việc lớn đang xảy ra xung...

Người đăng: Yvôn Trương vào Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

 

******************************

🌹 Hôm nay Vôn đi Gala đấy!

💐 Gặp lại cô giáo mưa và Group CMM.

-----------------

♥ Cảm ơn cô và group đã tiếp thêm đam mê.

🌹Hôm nay Vôn đi gala đấy! 💐Gặp lại cô giáo mưa và group. ----------------- ♥Cảm ơn cô và group đã tiếp thêm đam mê.

Người đăng: Yvôn Trương vào Chủ nhật, 13 tháng 1, 2019

Võ Ngọc Đông Phương

{{item.title}}