Dược Sỹ Nguyễn Ninh

Dược Sỹ Nguyễn Ninh

1 năm luyện công 😂😂😂
bây giờ viết CONTENT cũng lên trình rồi
Cám ơn Cô Đông Phương Võ đã dìu dắt em những bước đi đầu tiên còn bỡ ngỡ.

Võ Ngọc Đông Phương

{{item.title}}