Phạm Thanh Tuấn - Founder của XBrand

Phạm Thanh Tuấn Check in cùng Nữ hoàng nội dung. Chớp mắt cái đà 3 năm. 2 chị em vẫn tím thủy chung cùng CMM Group. Các anh chị nào cần bộ tam bảo trấn môn: Content Strategy, Customer Insight & Nghệ thuật Viết Content tự nhiên như hơi thở thì

  1. {{item.title}}

    {{item.description}}

{{item.title}}